ด่วน

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

เปิดรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

                                          1. ครูวิชาสังคมศึกษา              1    ตำแหน่ง

                                          2. ครูวิชาภาษาไทย                1    ตำแหน่ง

                                          3. ครูวิชาภาษาอังกฤษ             1    ตำแหน่ง

ครู

คุณสมบัติ

* จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกสังคม , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ 

* มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word , MS Power Point 

 

 

***พนักงานทั่วไป (เฉพาะผู้พิการ)***

คุณสมบัติ

*วุฒิ ม.3
* เพศ ชาย หรือ หญิง
* อายุไม่เกิน 40 ปี 
* สัญชาติไทย

    

     สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

เลขที่ 1408 ถ.พหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กทม.10900

ในเวลาราชการ  สอบถามเพิ่มเติม 02-513-3210,02-939-6651,02-939-6655