ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของสตรีวรนาถบางเขน

นางสาวอรวรา ปัดชัยยัง นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6/3
ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองในการแข่งขันเทควันโด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕

สงขลาเกมส์ ณ จังหวัดสงขลา